วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ຍີນດີນຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວບໄຊວິທະຍາໄລເຕັກນິກສັບພະວິຊາ

ສຶກສາດີ ມີວິໄນ ໃສ່ໃຈຄຸນນະພາບ ຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ສະບາຍດີ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນ້ອງໆນັກສຶກທີ່ມາເສັງເຂົ້າໃໝ່ ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ໃດມີຫຼາຍຊື່ເສັງໄດ້ແລ້ວ
ໃຫ້ເລີ່ມມາລົງທະບຽນຮຽນ 
ໃນວັນທີ່ 12/09/2016 - 23/09/2016 ຖ້າຫາກນັກສຶກສາທ່າ  ນໃດບໍ່ມາລົງທະບຽຕາມກຳນົດເວລາທີ່ແຈ້ງໄວ້ຖືວ່າສະລະສິດ.


     ສອບຖາມ:  020 54546474, 021312420


ລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ສອບເສັງໄດ້ໃນແຕ່ລະພະແນກ-ພາກວິຊາ ໃນຊຸດທີ່ 01 ສົກ 2016-2017 
 1. ຂະແໜງ ສິງແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳ
 2. ຂະແໜງ ສຳຫຼວດວັດແທກກໍ່ສ້າງ
 3. ຂະແໜງ ຊອກຄົ້ນສຳຫຼວດແຮ່ (ຊັ້ນສູງ)
 4. ຂະແໜງ ປະເມີນລາຄາ-ສັບສິນທີ່ດິນ
 5. ຂະແໜງວິສະວະກຳຂຸດຄົ້ນແຮ່ (ຕໍ່ເນື່ອງຊັ້ນສູງ)       
 6. ຂະແໜງ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ (IT)
 7. ຂະແໜງ ວັດແທກ-ແຜນທີ່
 8. ຂະແໜງ ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງແຮ່ (ຊັ້ນສູງ)
 9. ຂະແໜງ ເຈາະຊອກຄົ້ນ-ສຳຫຼວດແຮ່ (ຊັ້ນສູງ)
 10. ຂະແໜງ ໄຟຟ້າກົນຈັກ
 11. ຂະແໜງ ໄຟຟ້າທົ່ວໄປ
 12. ຂະແໜງ ໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ
 13. ຂະແໜງ ໄອທີ່ພູມສັນຖານ
 14. ຂະແໜງ ໄອທີ່ອຸດສາຫະກຳ
 15. ຂະແໜງ ສິ່ງແວດລ້ອມไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น