ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ


/ດ
ຊື່ພະແນກ ແລະ ພາກວິຊາ
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ
ຕຳແໜ່ງ
ເບີໂທ
1
ຄະນະພັກອຈ ພົງສະຫວັດ ອ້ວນປໍມະນີເລຂາພັກຮາກຖານທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກສັບພະວິຊາ020 55615836
ອຈ ບຸນຖະໜອມ ສຸລິຍະວົງຮອງເລຂາພັກຮາກຖານທັງເປັນ
ຮອງອຳນວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກສັບພະວິຊາ
020 54014177
ອຈ ສຸກສະຫວັນ ສີນຸວົງຄະນະພັກຮາກຖານທັງເປັນ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກສັບພະວິຊາ
020 55627840
ອຈ ວິໄລພອນ ພົມມະຫາໄຊຄະນະພັກຮາກຖານທັງເປັນ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກສັບພະວິຊາ
020 55627785
 
ອຈ ຂັນຫອມ ຫຼວງສຸພົມຄະນະພັກຮາກຖານ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ020 55610645
2
ພະແນກບໍລິຫານອຈ ບຸນແຕ້ມ ມະນີວົງຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ-ການເງິນ020 55617021
ອຈ ບຸນລານ ແສນປະຕິຮອງພະແນກບໍລິຫານ-ການເງິນ020 5561 1634
ອຈ ເພັດສະໝອນ ແສງອາລຸນຮອງພະແນກບໍລິຫານ-ການເງິນ020 55676629
3
ພະແນກວິຊາການອຈ ສີວັນ ພົງຈິດຫົວໜ້າພະແນກວິຊາການ020 77707364
ອຈ ຄຳຈັນ ທຳມະວົງຮອງພະແນກວິຊາການ020 23282269
ດຣ ຄຳສຸລິນ ຈັນທະວົງຮອງພະແນກວິຊາການ020 96343457
4
ພະແນກກິດຈະ ກຳ ນັກສຶກສາອຈ ສະໄຫວ ຕົ້ນມະນີຫົວໜ້າພະແນກກິດຈະກຳນັກສຶກສາ020 55810465
ອຈ ຄຳໂກ້ ແສງພະຈັນຮອງພະແນກກິດຈະກຳນັກສຶກສາ020 55649964
ອຈ ວອນເພັດ ອາລຸນຮອງພະແນກກິດຈະກຳນັກສຶກສາ020 77703415
5
ພາກວິຊາວິທະ ຍາສາດພືນຖານອຈ ບຸນເພັດ ວັນນະສິງຮັກສາການຫົວໜ້າ ພາກວິຊາ ວິທະຍາກສາດພື້ນຖານ020 55419696
ອຈ ສັນໄຊ ແກ້ວບຸນຄຸນຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາວິທະຍາສາດພື້ນຖານ020 55306135
6
ພະແນກສ້າງຄູອຈ ບຸນທັນ ຈັນທະວົງຫົວໜ້າພະແນກສ້າງຄູ020 77702579
ອຈ ສິມມາລາ ທອງລາຮອງພະແນກສ້າງຄູ020 55676620
7
ພາກວິຊາໄຟຟ້າອຈ ສຸພີ ສີດາຈັນຫົວໜ້າພາກວິຊາໄຟຟ້າ020 54273703
ອຈ ບຸນທັນ ສີສົມໄຊຮອງພາກວິຊາໄຟຟ້າ020 98714889
ອຈ ວົງໄຊ ວັນທານຸວົງຮອງພາກວິຊາໄຟຟ້າ020 55994588
8
ພາກວິຊາວັດ ແທກແຜນທີອຈ ຈັນທອນ ສີສຸວົງຫົວໜ້າພາກວິຊາວັດແທກແຜນທີ020 222219263
ອຈ ຈັນມະລິ ອິທະປະຖາຮອງພາກວິຊາວັດແທກແຜນທີ020 55201763
ອຈ ຂັນຕີ ວົງຄຳສານຮອງພາກວິຊາວັດແທກແຜນທີ020 55316984
9
ພາກວິຊາທໍລະນີສາດອຈ ພູວຽງໄຊ ສີຫາວົງຮັກສາການຫົວໜ້າພາກວິຊາທໍລະນີສາດ020 55733182
ອຈ ຂັນໄຊ ທຳມະວົງຮອງພາກວິຊາທໍລະນີສາດ020 59665596
   
10
ພາກວິຊາບໍແຮ່ອຈ ສູນທອນເພັດ ໝື່ນອາສາຫົວໜ້າພາກວິຊາວິຊາບໍແຮ່020 22205476
ອຈ ທອງປະເສີດ ພອນສີຣິຍະວົງຮອງພາກວິຊາວິຊາບໍແຮ່020 55699239
   
11
ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ITອຈ ສຸລິວັນ ຄຳພາວັງຫົວໜ້າພະແນກ IT020 55613700
ອຈ ຂັນຫອມ ຫຼວງສຸພົມຮອງພະແນກ IT020 55610645
ອຈ ໄພພອນ ມ້າວປະເສີດຮອງພະແນກ IT020 22014111
ສາມອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ
1
 
ສະຫະພັນກຳມະບານ
ດຣ ຄຳສຸລິນ ຈັນທະວົງປະທານສະຫະພັນກຳມະບານ020 96343457
ອຈ ຄຳຈັນ ທຳມະວົງຮອງປະທານສະຫະພັນກຳມະບານ020 23282269
ອຈ ຄຳໂກ້ ແສງພະຈັນຄະນະ020 55649964
ອຈ ມະໂນສົດ ພິນິດຄະນະ020 77805845
ອຈ ບຸນ ພົມມະລິນໄຊຄະນະ020 55392684
2
ເລຂາຊາວໜຸ່ມ
ອຈ ສັນໄຊ ແກ້ວບຸນຄຸນເລຂາຊາວໜູ່ມ020 55306135
ອຈ ຫົງໄຊເພັດ ອິນທະວົງຮອງເລຂາຊາວໜູ່ມ020 98818899
ອຈ ເກີດສົມບັດ ທຳມະຈັກຄະນະ020 55556133
ອຈ ເທບອາທອນ ບຸນຊູວົງຄະນະ020 23169959
ອຈ ມະນີໄສ ສຸດໃຈຄະນະ020 23802520
3
ສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ອຈ ຈັນມະລິ ອິນຖະປະຖາປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ020 55201763
ອຈ ທິບພະວົງ ມະນີວົງຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ020 23677877
ອຈ ພວງຈັນ ທິບພະສອນຄະນະ020 23994389
ອຈ ຄູນມີ ສົມອຸດົມຄະນະ020 23776309
ອຈ ສີສູດາ ສູນດາລາຄະນະ020 28231717

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น